Driver Notebook

12.3.52

4 วิธีในการทำให้เครื่องคอมฯ มีอายุยาวนานขึ้น.....

"การป้องกัน ย่อมดีกว่าการแก้ไข” จริงหรือเปล่าครับ! วิธีง่ายๆ ในการช่วยทำให้อายุของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีอายุที่ยาวนานขึ้น

1.หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องคอมฯ ในบริเวณที่มีการสูบบุหรี่ ควันบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เครื่องคอมฯ มีปัญหาได้ เพราะเขม่าควันจะทำให้เกิดคราบ ทำให้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครื่องมีปัญหาได้

2.หลีกเลี่ยงให้เครื่องคอมฯ ทำงานตลอดเวลา ถ้าไม่ได้ใช้งาน ควรปิดเครื่องคอมฯ เสีย ทั้งนี้เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ ให้พักบ้าง อย่างไรก็ตามเราสามารถระบบ

* Power Management ในการช่วยเหลือได้ (คลิกขวาที่หน้าจอ เลือก Properties -> Screen Saver จากนั้นเลือก Power)

* Power Management จะเป็นโปรแกรมจัดการเรื่องการใช้พลังงานในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Monitor LCD, hard disk, CPU เป็นต้น โดยการกำหนดเวลาว่า ถ้าไม่มีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่ง ให้ทำการหยุดการทำงานในอุปกรณ์นั้นๆ เช่น ตั้งเวลาไว้

3.หลีกเลี่ยงให้จอภาพทำงานตลอดเวลา สามารถทำได้โดยปิดสวิทซ์โดยใช้ฟังก์ชั่นของโน้ตบุกของแต่ล่ะรุ่น อย่างเช่น ยี่ห้อAcer จะใช้วิธีการกด FN+F6 ในขณะที่ไม่มีการใช้งาน โดยเฉพาะสำนักงานที่พักเที่ยงในตอนกลางวัน หรือใช้ระบบ Power Management ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟของคุณได้ด้วย

4.ระวังเวลาที่ Hard Disk Copy ไฟล์งาน หรือ ไฟ Hard Disk อยู่ไม่ควรที่จะเคลื่อนย้ายระหว่างการทำงาน หรือ สั่นเทือนแรงๆ! เพราะอาจจะส่งผลให้ Hard Disk เสียหายได้ทำ

Bot

Google bot last visit powered by Scriptme Yahoo bot last visit powered by Scriptme Msn bot last visit powered by Scriptme

ผู้ติดตาม